ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ METVET

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ
Όνομα Διεύθυνση Υπεύθυνος επικοινωνίας Τηλέφωνο Email Χώρα
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ
Επικεφαλής Εταίρος
Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα - Αθήνα κα Κατερίνα Καλαϊτζάκη + 30 210 4857 620 katsivi@yahoo.com ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το 1927 και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πρώτος Δημόσιος Φορέας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Συνολικά και σε ετήσια βάση, 2.500 μαθητές και σπουδαστές παρακολουθούν μαθήματα, σε τέσσερα επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΚ) διαφορετικών ειδικοτήτων, ένα Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ ΙΙ), τα οποία λειτουργούν εντός της Σχολής. Η Σιβιτανίδειος Σχολή είναι το πιο αναγνωρίσιμο εκπαιδευτικό "εμπορικό σήμα" στον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Απασχολεί περισσότερους από 150 διδάσκοντες μόνιμης και πλήρους απασχόλησης, 100 μερικής απασχόλησης και 40 διοικητικούς υπαλλήλους πλήρους και μόνιμης απασχόλησης. Το προσωπικό της Σιβιτανιδείου Σχολής έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μαθημάτων, έργων, σχεδίων κλπ. που σχετίζονται κυρίως με τεχνικά αντικείμενα, ενώ κατέχει υψηλό βαθμό εμπειρίας στην καινοτομία μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Από τον Ιανουάριο του 2017, η Σιβιτανίδειος Σχολής είναι «Κάτοχος Χάρτη Κινητικότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση», στο πλαίσιο του ERASMUS + (2016-1-EL01-KA109-023767).

www.sivitanidios.edu.gr

IME ΓΣΕΒΕΕ
Εταίρος
Aριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα κ. Γεράσιμος Κάρουλας + 30 210 823 4722 karoulas@imegsevee.gr ΕΛΛΑΔΑ

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (IME ΓΣΕΒEE) λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο και παρατηρητήριο πολιτικών και στρατηγικών για οικονομικά και κοινωνικά θέματα και ζητήματα που αφορούν στις μικρές επιχειρήσεις, παρακολουθώντας και αξιολογώντας τα αποτελέσματα και τις επιδράσεις των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν. Το IME ΓΣΕΒEE έχει εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων διά βίου μάθησης, στην εκπόνηση μελετών επαγγελματικών περιγραμμάτων και σε άλλα θέματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

https://imegsevee.gr/

ΠΟΒΑΣ
Εταίρος
Καποδιστρίου 24, 106 82 Aθήνα κ. Στέλιος Λαμπρακόπουλος + 30 697 2831 282 slamprako@gmail.com ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών (ΠΟΒΑΣ) είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Δρα πανελλαδικά και εκπροσωπεί 24 πρωτοβάθμια σωματεία τα οποία έχουν ως μέλη επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις μεταλλικές κατασκευές αλουμινίου & σιδήρου. Μερικοί από τους βασικότερους στόχους της είναι η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, περιφερειακών ή τοπικών συσκέψεων για ενημέρωση, επεξεργασία, συλλογική προσέγγιση και εξακρίβωση προβλημάτων.

www.povas.gr

ENAIP NET
Εταίρος
Via B. Luini, 5 - 20123 Μιλάνο κα Barbara Archesso + 39 (0)49 8658 925 international@enaip.net ΙΤΑΛΙΑ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο (FORUM) Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Το Δίκτυο ENAIP NET είναι ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ιταλικών παρόχων ΕΕΚ, με 1.300 υπαλλήλους, 80 εκπαιδευτικά κέντρα και περισσότερους από 45.000 μαθητές ετησίως. Τα κέντρα της ENAIP NET στην περιοχή της Λομβαρδίας έχουν ήδη πραγματοποιήσει διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα των αειφόρων κατασκευών.

http://www.enaip.net/en/

EVTA
Εταίρος
7, rue Victor Oudart 1030 Βρυξέλλες κα Αγγελική Ψυχογιού +32 (0) 27722858 a.psychogyiou@evta.eu ΒΕΛΓΙΟ

Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί έναν οργανισμό - δίκτυο που εκπροσωπεί παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΕΕΚ από όλη την Ευρώπη. Υλοποιεί δραστηριότητες διάχυσης και ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων σημαντικών έργων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας την «αφομοίωση», συμπερίληψη και υιοθέτηση τους στις συζητήσεις μεταρρυθμίσεων πολιτικής σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση- ΕΕΚ από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις.

www.evta.eu

IFB
Εταίρος
Nansenstraße 19, 76870 Κάντελ κ. Fritz-Gerhard Kuhn +49 176 56702089 fg.kuhn@ifb-woerth.de ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ινστιτούτο Προώθησης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το IFB είναι ένα ινστιτούτο για την περαιτέρω επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ειδικευμένων εργαζομένων στη βιομηχανία, λειτουργώντας σε άμεση συνεργασία με τοπικές εταιρείες και βιομηχανίες. Το αντικείμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ifb-Woerth αφορά στην ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμιση ειδικευμένων εργαζομένων από το επίπεδο 4 του ΕΠΕΠ, στο επίπεδο 5 και 6, καθώς και στη δυνατότητα παρακολούθησης ακαδημαϊκών σπουδών πρώτου κύκλου στα πανεπιστήμια της χώρας.

www.ifb-woerth.de

TÜV AUSTRIA HELLAS
Εταίρος
Λ. Μεσογείων 429 15343 Αγ. Παρασκευή Αθήνα κα Βιβή Βαρδαλάχου +30 210 5220 920 vivi.vardalachou@tuv.at ΕΛΛΑΔΑ

Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης, Τεχνικών Ελέγχων και Εκπαίδευσης

Η TÜV AUSTRIA Hellas ένας είναι διεθνής οργανισμός με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Απασχολεί περισσότερους από 1.500 υπαλλήλους, παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων και Εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει σε Τομεακές & Τεχνικές Επιτροπές, καθώς και σε ειδικές ομάδες εργασίας, προσφέροντας την εμπειρία της σε διαδικασίες τυποποίησης εγγράφων. Επιπρόσθετα, έχει αναπτύξει και υλοποιήσει σχήματα πιστοποίησης για διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 "Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων", και έχει δημιουργήσει αξιόπιστα σχεδιασμένα και δομημένα συστήματα αξιολόγησης των προσόντων επαγγελματιών, χρησιμοποιώντας καθορισμένα και διαφανή κριτήρια για την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση τους.

www.tuvaustriahellas.gr

EOPPEP
Υποστηρικτικός Εταίρος
Εθνικής Αντιστάσεως 41 14234 Αθήνα Ελλάδα - +30 210 2709 000 info@eoppep.gr ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αποστολή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (EOΠΠEΠ) είναι η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού, η ενδυνάμωση των προοπτικών απασχόλησής του και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα πιστοποίησης αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες των πολιτών και βασικό άξονα της Ευρωπαϊκής πολιτικής.

www.eoppep.gr

Εγγραφείτε στο
Newsletter του METVET

Σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Με την εγγραφή σας στο newsletter μας, αποδέχεστε να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τα νέα του METVET.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Metvet

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ METVET

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: Σιβιτανίδειος  Δημόσια Σχολή Επαγγελμάτων και Επαγγελμάτων
Θεσσαλονίκης 151 , 17610 Καλλιθέα - Αθήνα

www.sivitanidios.edu.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Κατερίνα Καλαϊτζάκη, Τηλ: + 30 210 4857620,  Εmail: katsivi@yahoo.com
 

Επικοινωνήστε

Erasmus

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Copyright ©2024 All Rights Reserved. METVET
WEBSITE DESIGN & DEVELPOMENT: THINKBAG