ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

METVET: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤOY ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε μέσω των σχετικών λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας. 
 
Μέσα από αυτό το έγγραφο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
 
 1. Σχετικά μ’ εμάς και τον ρόλο μας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
 2. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε 
 3. Γιατί επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
 4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
 5. Ποιοι είναι οι πιθανοί παραλήπτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 6. Σε ποιες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σκοπεύουμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  
 7. Πως θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
 8. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε 
 9. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε 
 10. Άλλες πληροφορίες
 11. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 
 
 
1. Σχετικά μ’ εμάς και τον ρόλο μας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
 
Το έργο METVET υλοποιείται σε συνεργασία εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Γερμανία και το Βέλγιο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συντονιστής του έργου και ταυτόχρονα ο οργανισμός που έχει επιλεγεί να επικοινωνεί εκ μέρους της κοινοπραξίας σε θέματα που σχετίζονται με την παρούσα ιστοσελίδα, είναι η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Σιβιτανίδειου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων είναι:
Θεσσαλονίκης 151, 17610, Καλλιθέα - Αθήνα, Ελλάδα. 

Υπεύθυνη επικοινωνίας είναι η κυρία Κατερίνα Καλαϊτζάκη, Τηλ: + 30 210 4857620, Email: katsivi@yahoo.com
Το έργο METVET λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα. 
 
 
2. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε
 
Οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα Επικοινωνήστε Μαζί μας (https://www.metvet.eu/CONTACT/), είναι οι ακόλουθες: 
 • Εταιρία
 • Όνομα
 • Διεύθυνση Email 
 • Μήνυμα
Οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα Εγγραφείτε στο Newsletter του METVET (https://www.metvet.eu/NEWS/), είναι οι ακόλουθες:
 
 • Διεύθυνση Email 
 • Είδος οντότητας (Εταιρία, φυσικό πρόσωπο, οργανισμός, άλλο) 
 
3. Γιατί επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας δίδονται μέσα από τη φόρμα Επικοινωνήστε Μαζί μας, προκειμένου να μπορούμε να απαντήσουμε στα σχόλια, τα αιτήματα για πληροφορίες, τα παράπονα, τις ερωτήσεις σας κ.α. 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας δίνονται μέσα από τη φόρμα Εγγραφείτε στο Newsletter του METVET, προκειμένου να σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με:
 • Το έργο METVET, 
 • Τους συνεργάτες του METVET 
 • Σχετικά έργα, δράσεις και άλλες ενέργειες
 
4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 
Βάσει των διαδικασιών ποιότητας μας, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που συλλέγονται μέσω των σχετικών φορμών, σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
 1. Επικοινωνήστε Μαζί μας: Όσο απαιτείται για την επίλυση του αιτήματος και όχι περισσότερο από 5 χρόνια (διάρκεια του έργου) 
 2. Newsletter του METVET: 5 χρόνια (διάρκεια του έργου). 
 
5. Ποιοι είναι οι πιθανοί παραλήπτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 
Οι πληροφορίες που μας παρέχετε, διατηρούνται στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα του έργου,  πρόσβαση στο οποίο έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κάθε εταίρου του έργου METVET, η Ευρωπαϊκή Ένωση (προσωπικό που σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+), οι εθνικές αρχές κάθε χώρας (σε περίπτωση που απαιτηθεί), το mailchimp (εργαλείο διαχείρισης και αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο διαχειριστής της ιστοσελίδες, η TOPHOST και η Lamda Helix.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί να κοινοποιηθούν οι πληροφορίες σας σε άλλα μέρη, θα σας ενημερώσουμε ανάλογα. 
 
 
6. Σε ποιες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς σκοπεύουμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 
Οι χώρες στις οποίες θα γίνει αποστολή των στοιχείων σας είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Γερμανία. 
 
 
7. Πως θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 
Θα συλλέξουμε, καταχωρίσουμε, οργανώσουμε, αποθηκεύσουμε, αναζητήσουμε, χρησιμοποιήσουμε, διαδώσουμε ή διαθέσουμε με οποιαδήποτε μορφή, περιορίσουμε, διαγράψουμε ή καταστρέψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε λάβει από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, βάσει των παραπάνω αρχών, υπηρετώντας ταυτόχρονα τους σκοπούς της επεξεργασίας. 
Δε θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τη δημιουργία προσωποποιημένου προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. 
 
 
8. Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε
 
Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό ή αντίταξη στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα. Έχετε επίσης δικαίωμα, στην φορητότητα των δεδομένων, καθώς και στην ανάκληση της συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
 
 • Συμπληρώνοντας τη φόρμα Επικοινωνήστε Μαζί μας (https://www.metvet.eu/el/CONTACT/, προσθέτοντας τη φράση “ΑΠΟΣΥΣΡΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ” στο πεδίο κειμένου του μηνύματος ή 
 • Πατώντας τον σύνδεσμο “Unsubscribe” στο newsletter που έχετε λάβει ή
 • Στέλνοντας ένα e-mail στο info@metvet.eu με θέμα “ΑΠΟΣΥΣΡΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ”
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 
Η σχετική εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετική με τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στο:
 
 
 
9. Πως μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:
 • Συμπληρώνοντας τη φόρμα Επικοινωνήστε Μαζί μας (https://www.metvet.eu/CONTACT)
 • Αποστέλλοντας γραπτή επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση του συντονιστή του έργου: 
  Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Θεσσαλονίκης 151, 17610, Καλλιθέα - Αθήνα, Ελλάδα, υπόψη κας Κατερίνας Καλαϊτζάκη 
 • Αποστέλλοντας e-mail υπόψη κας Κατερίνας Καλαϊτζάκη στο katsivi@yahoo.com
 
10. Άλλες Πληροφορίες
 
Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ανώνυμα cookies διατηρούνται. Παρακαλώ συμβουλευτείτε την πολιτική μας για τα cookies (https://www.metvet.eu/Cookies/) για περισσότερες πληροφορίες. 
Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν καλύπτει πρακτικές, διεργασίες και πολιτικές άλλων οργανισμών, καθώς και συνδέσεις (links) προς τις ιστοσελίδες τους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή στις επικοινωνίες μας. 
Συνιστούμε να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. 
 
 
11. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 
Ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies (https://www.metvet.eu/Cookies/), προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε όταν επιλέγετε εικονίδια σχετικά με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 
Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής. 
 
Μάιος 2019

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ METVET

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: Σιβιτανίδειος  Δημόσια Σχολή Επαγγελμάτων και Επαγγελμάτων
Θεσσαλονίκης 151 , 17610 Καλλιθέα - Αθήνα

www.sivitanidios.edu.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Κατερίνα Καλαϊτζάκη, Τηλ: + 30 210 4857620,  Εmail: katsivi@yahoo.com
 

Επικοινωνήστε

Erasmus

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Copyright ©2023 All Rights Reserved. METVET
WEBSITE DESIGN & DEVELPOMENT: THINKBAG